1. Népmozgalmi adatok:

6 Férfi és 6 Nő halálozott el összesen: 12 fő

9 Fiút és 5 leányt kereszteltünk meg, összesen: 14 fő

3 Fiú és 5 lány konfirmált, összesen: 8 fő

2 pár kötött házasságot

Választók névjegyzékében 380 fő szerepel

 

  1. A 2007.év gyülekezetünkben a Közösségépítés éve volt

Hitoktatást 10 csoportban végeztük az iskolában, és 3 csoportban az óvodában.

Rohodon és Nagydoboson körzeti csendes napokon voltunk.

Énekkarunk több alaklommal szolgált.

Meg kell említenünk a gyermek istentiszteleteket. Nagy öröm, hogy vasárnaponként 30-40 gyermek is megfordul ezeken, az alkalmakon. Az iskolásoknak Nyesténé Bodnár Zsuzsanna, óvodásoknak pedig feleségem, Gaál Sándorné tartja az alkalmakat. Nagy biztonságot jelent ebben a szolgálatban Szőllősiné Tóth Erzsike állandó, tettre kész helyettesítő szolgálata.

A gyülekezet anyagi javainak könyvelésében Petró Antalné és Csaja Tiborné nyújt segítséget.

Betöltésre került a diakónusi állás. Megindult a cigányok közötti misszió:

Ennek egyik területe a diakónus Nagy Gáborné munkája, aki a délutánokon foglalkozik nehézsorsú gyermekekkel, és roma származású középiskolásoknak nyújt segítséget tanulmányaikban és életvezetésben. Ugyancsak ő vezeti a szombat délutánonkénti lánykört.

Másfelől a segédlelkésszel, Nagy Józseffel megkezdtük cigány bibliaórák tartását a telepen szombatonként 4 órától. Az ifjúsági bibliaórán többször megjelent már a cigányfiúk közül 6-8 fiatal.

III. Részletes program:

Tavasszal:

Március 15-18 között az országos rendezésű „72 óra kompromisszumok nélkül” akcióba mintegy 17 fiatal kapcsolódott be, akik a gyülekezeti játszótér továbbfejlesztését végezték, valamint a régi szenesből kialakított kerékpártároló előkészítési munkálataiban tevékenykedtek nagy lendülettel és kedvvel.

Tavasszal Mátészalkán presbiterekkel regionális presbiteri konferencián lehettünk.

Igyekeztünk a család és beteglátogatásban is szolgálatot teljesíteni.

Kiemelkedő alkalom volt Dr. Csiha Kálmán püspök evangelizációs szolgálata május elején. Azóta püspök úr elköltözött, kegyelettel őrizzük emlékét.

Biciklitúrát szerveztünk Sárospatakra. Május 17-én pedig az általános iskoláskorúaknak – áldozócsütörtök reggelén, a környéken kerékpároztunk, ahol 20 hittanos volt jelen.

Emlékezetes volt 7 tagú küldöttségünknek a Dél-Erdélyben levő Rákosdon levő gyülekezettel való kapcsolatfelvétel Májusban.

Konfirmáltak a konfirmáció délutánján a Halott gyülekezet című színdarabot mutatták be.

Nyáron:

Bazár volt hittanosoknak a tanév befejezésével.

Az iskolai tanév befejezésével június második felében 5 napos bibliai klubot szerveztünk, amelyen naponta átlagosan 60 gyermek jelent meg, a gyülekezetből több felnőtt segített a gyermekek ellátásában, felügyeletében.

Június Július fordulóján pedig 32 fővel a Skóciában levő Glenrothesben tetvérgyülekezetünknél járhattunk vendégségben.

Nyári gyülekezeti táborunkban 84 gyülekezeti tag vett részt a gyülekezetből Berekfürdőn.

Ősszel:

Feledhetetlen az a szeptemberi hétvége, amikor a DRHE hallgatói és tanárai teljes létszámmal, mintegy 160 fővel gyülekezetünk vendégei lehettek az évkezdő csendesnapok alkalmán. Sok-sok család nyitotta meg háza ajtaját és szívét vendégeink előtt.

Októbertől rendszeresen tartunk minden vasárnap 9.00-től istentiszteletet az Idősek Otthonában, melyre a lakókon kívül a környékről is ellátogat néhány gyülekezeti tagunk.

Örömmel vezettük be épületeinkbe a régen várt szélessávú internetet, így a gyülekezeti házban, parókián, segédlelkészlakásban és a vendégházban is elérhető a világháló.

Az okt. 19-i hétvégen Tivadarban tölthettek konfirmandusaink egy hétvégét, melynek programját segédelkészünk Nagy József és menyasszonya Dr. Hadházy Emese szervezte és bonyolította le.

Kis küldöttség vett részt novemberben előző segédlelkészünk Búzás Árpád beiktatásán, Álmosdon.

November 30-án különleges alkalmat szerveztünk az ifjúsági csoport számára: éjszakai ping-pong bajnokságot, melynek 16 résztvevője volt, s hajnalig tartott a barátságos küzdelem.

1 alkalommal könyvvásárt szerveztünk.

Bevezettük a Zenés délutánokat, s az ősz folyamán 2 alkalommal rendeztünk ilyen alkalmat a vasárnap délutáni istentisztelet keretében a közösségi Házban. Először 45. majd 63 fő volt jelen. Ez a szolgálati forma is jókedvezőnek ígérkezik gyülekezetünkben.

Télen:

Emlékezetes volt december 19-én délután a Kultúrházban tartott Ovis advent. Öröm volt sok családot együtt látni ezen az alkalmon.

Kismamakörünk jól működik, kiemelkedő alkalma volt az adventi koszorúkészítés, amelybe mások is bekapcsolódtak.

Decemberben pedig tartós élelmiszergyűjtés és gyermekruhagyűjtés volt a kárpáltjai (Beregszász) rászorulók számára.

Ifjúsággal színdarabot adtunk elő karácsonykor a címe: „Az igazság ára” volt, s velük a Nyíregyháza Sóstó-i élményfürdőbe megyünk még.

Köszönet gondnoknak, presbitériumnak, kántornak, hitoktatóknak, énekkarvezetőnek, harangozónak, adminisztrátoroknak, karbantartási munkákkal segítőknek, támogatóknak, s minden testvérnek, akik figyelemmel és segítették Isten ügyét gyülekezetünkben.

Köszönet az áldozatos önkéntes munkákért, amiket karbantartás, szerelés és új dolgok beruházásánál adtak egyháztagjaink.

Kertművelést Tóth István egyháztagunk végezte áldozatos munkával és befektetéssel ellenszolgáltatás nélkül díjtalanul.

  1. Tervek a 2008. évre

Zsinati program alapján gyülekezetünkben is a Biblia éve 2007.

Bibliaismereti vetélkedő szervezése.

Erdélyi testvérgyülekezetünkkel –Rákosd- tavasszal megtörténhet a kapcsolatfelvétel ennek tovább folytatásaként meghívjuk és vendégül látjuk őket.

Berekfürdői gyülekezeti táborunk július 27-től lesz,

Ne feledkezzünk meg templomépületünkről. És gyülekezeti házunk állagáról sem, folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, miközben a Gyülekezeti Ház felújítása terve elkészült a műemléki engedélyezés fázisában van.

Örömmel fogadjuk a Koinónia Vendégház érkező lakóit!

Soli Deo Gloria!