Gondnok: Popovics Lajos

Lelkipásztor: Nagy Péter

Presbiterek: Csaja Tibor, Dobronyi József, Juhász Sándor, Lukács Mihály, Nagy Ferenc, Nagy István, Juhászné Kulin Erika, Pásztor Lászlóné, Popovics Lajos,

Tiszteletbeli presbiterek: Asztalos András, Biró József, Juhász István, Juhász János,  Szabó András, Szilágyi Sándor, Tóth Sándor, Vári Zoltán

Intézményvezető: Vári Gabriella

Kántor: Andáné Petró Anita, Szőllősi Vivien, Juhász Eszter

Hitoktató: Szőllősi Lászlóné, Popovics Enikő

Gyülekezeti Adminisztrátor: Csaja Tiborné

Web-mester, rendszergazda: Lukács Mihály

Harangozó: Nagy Miklós