1. Népmozgalmi adatok:

Temetések:

7 Férfi és 6 Nő halálozott el összesen: 13 fő

Keresztelések:

18 gyermek, 12 fiút és 6 leányt kereszteltünk meg, összesen: 18 fő

4 felnőtt keresztelkedett meg: 1 férfi és 3 nő

Konfirmáció:

Összesen 24

7 Fiú és 12 lány konfirmált, összesen: 12 fő

5 felnőtt konfirmált: 1 férfi és 4 nő

Házasságkötésére senki nem kérte Isten áldását.

Választók névjegyzékében 356 fő szerepelt.

  1. A gyülekezeti élet szokásos rendje:

A 2009. év gyülekezetünkben is Kálvin év volt.

Hitoktatást 10 csoportban végeztük az iskolában, és 3 csoportban az óvodában.

Jármiban és Gáván körzeti csendes napokon voltunk.

Énekkarunk több alaklommal szolgált az ünnepeken.

A gyermek istentiszteletek az elmúlt évben is 2 csoportban szerveződte. Nagy öröm, hogy vasárnaponként a legkisebbek is közöttünk vannak. Az iskolásoknak Nyesténé Bodnár Zsuzsanna, óvodásoknak pedig feleségem tartja az alkalmakat. Nagy segítség ebben a szolgálatban Szőllősiné Tóth Erzsike és Klincsikné Simon Enikő.

A gyülekezet anyagi javainak könyvelésében Csaja Tiborné nyújt segítséget.

Betöltésre került a diakónusi állás Erdélyi Judit személyében Így folytatódik a cigányok és hátrányos helyzetűek közötti gyermekmisszió:

A diakónus segédlelkészünkkel Bodnár Mátéval vezeti a kisifjusági csoportot szombat délutánonként.

Péntekenként a cigány fiúknak tartunk összejövetelt 19.00-től.

Szombaton pedig a nagyifi alkalmait tartjuk.

Rendszeresen tartunk minden vasárnap 9.00-től istentiszteletet az Idősek Otthonában, melyre a lakókon kívül a környékről is ellátogat néhány gyülekezeti tagunk. Hétfő 11.00-től ugyanitt bibliaórát tartunk az időseknek, szerdán 14.00-től pedig a nappali idősek klubjában.

III. Részletes program:

Január 17-én volt esperesi szolgálatomba való beiktatásom. Őszintén köszönöm a gyülekezet támogató jelenlétét az ünnepi istentiszteleten, s azt, hogy ebben a szolgálatomban is érzem a gyülekezet támogatását türelmét. Teljes igyekezettel azon vagyunk, hogy a gyülekezeti szolgálatok ne szenvedjenek csorbát.

Januárban megtartottuk az egyetemes imahetet, idén új katolikus szolgatársakkal történhet mindez.

Tavasszal:

Március 22-én a Közösségi Házban tartottuk a Bibliai Éve záró alkalmát vetélkedővel és emlékezetes percekkel, amikor is kiosztottuk a hetekig tartó bibliaismeretei verseny részvevőinek a jutalmat.

Igyekeztünk a család és beteglátogatásban is szolgálatot teljesíteni.

Konfirmandusokkal május 15-16-án a tivadari egyház üdülőben készültünk a konfirmációra.

Májusban hosszabb ideig voltak vendégeink hollandiai testvérgyülekezetünkből is.

Feledhetetlen volt a május 22-i Debreceni Alkotmányozó Zsinatra érkezők csoportja 62 fő kapott szállást a nyírkércsi és nyíribronyi valamint a mi gyülekezetünkben a Hunyadi Református Egyházmegyéből érkeztek. A zsinat feledhetetlen napján gyülekezetünk szép küldöttsége vett részt.

A konfirmandosok a konfirmáció délutánján: A boldog herceg című színdarabot mutatták be.

Kedves alkalom volt a Pünkösd 2. nap délutáni családi nap, ahol nagy sikere volt a lovasbemutatónak.

Nyáron:

Bazár volt hittanosoknak a tanév befejezésével.

Az iskolai tanév befejezésével június második felében 5 napos bibliai klubot szerveztünk, amelyen naponta átlagosan 40-50 gyermek jelent meg, a gyülekezetből több felnőtt segített a gyermekek ellátásában, felügyeletében.

Biciklitúrát szerveztünk a fiatalokkal Szatmárban: Tivadar központtal.

Öröm, hogy egyre többen vehetnek részt a gyülekezet fiataljai közül a Hejcén szerveződő nyári angol táborban.

Július-Augusztus fordulóján 93 fővel töltöttük el a berekfürdői hetet, ahol 6 skót (Glenrothesben) testvérünk is együtt üdült velünk, az emlékek kitörölhetetlenek.

Ősszel:

Az egyházmegyei gyülekezeti találkozón 52 fővel vettünk részt. Sok-sok köszönet azoknak, akik ennek szervezésében részt vettek.

Az okt. 18-i vasárnapon a Gedeon Társaság 2 munkatársa szolgált közöttünk.

November 7-én néhány fővel Apagyon vettünk részt az egyházmegyei Kálvin Kupa Ping-pong bajnokságon.

Télen:

Decmber 12-én Nagydoboson körzeti konfirmandus találkozón voltunk 15 fővel.

December 20-án tartottuk az ovis adventi délutánt.

Karácsony előtt 1 alkalommal könyvvásárt szerveztünk.

Honlapunk eleven, ajánlom: www.ramocsahazirefegyhaz.gportal.hu –köszönet Nyeste Ferenc presbiternek, aki gondozza és a vasárnapi igehirdetéseket elhelyezi ott meghallgatható módon.

 Kismamakörünk jól működik, kiemelkedő alkalma volt az adventi koszorúkészítés, amelybe mások is bekapcsolódtak.

Decemberben pedig tartós élelmiszergyűjtés a hajléktalanoknak.

Ifjúsággal színdarabot adtunk elő karácsonykor a címe: „Artabán” volt, s velük a Nyíregyháza Sóstó-i élményfürdőbe megyünk még.

Köszönet gondnoknak, presbitériumnak, kántornak, hitoktatóknak, énekkarosoknak, harangozónak, adminisztrátoroknak, karbantartási munkákkal segítőknek, támogatóknak, s minden testvérnek, akik figyelemmel és segítették Isten ügyét gyülekezetünkben.

Köszönet az áldozatos önkéntes munkákért, amiket karbantartás, szerelés és új dolgok beruházásánál adtak egyháztagjaink.

Kertművelést Tóth István egyháztagunk végezte áldozatos munkával és befektetéssel ellenszolgáltatás nélkül díjtalanul.

 Tervek a 2010. évre:

Zsinati program alapján gyülekezetünkben is a Kálvin évek jegyében: a Világmisszió Éve.

Gyermekekkel és ifjakkal az egyházmegyei Kálvin levelező versenyen való részvétel.

 Berekfürdői gyülekezeti táborunk augusztus 8-tól lesz,

Örömmel hirdetjük a templomfelújításra megítélt pályázati támogatást az MVH-tól. Ne feledkezzünk meg templomépületünkről. És gyülekezeti házunk állagáról sem, folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.

Örömmel fogadjuk idén is a Koinónia Vendégház érkező lakóit!

Soli Deo Gloria!

 

  1. Anyagi ügyek:

 Összebevétel:

10.350.339.-

Egyházfenntartás:      1.264.000.-

Persely:                       1.027.945.-               

Isten dicsőségére:       1.175635.-

Diakónus szolg. Pályázati támogatás: 1.800.000.-

Berekfürdő:                2.225.500.-

Legátus: 257.790.-

 Összkiadás:

8.311.372.-

Rezsiköltség: 1.150.000.-

Személyi szükségletek: 2.421.184.-

Magdaléneumnak: 200.000.-

Rákosdi beteg megsegítésére célpersely: 114.680.-

Igazgatási szüks.: 342.747.-

 

Gaál Sándor lp.