1. Népmozgalmi adatok:

Temetések:

4 Férfi és 5 Nő halálozott el összesen: 9 fő

Keresztelések:

4 Fiút és 5 leányt kereszteltünk meg, összesen: 9 fő

Konfirmáció:

Összesen

3 fiú 6 lány

Házasságkötésére 3 pár kérte Isten áldását, ebből 1 református és 2 vegyes vallású pár.

Választók névjegyzékében 347 fő szerepelt.

 1. A gyülekezeti élet szokásos rendje:

A 2010. év gyülekezetünkben is Kálvin évek programsorozata folyt volt.

Hitoktatást 10 csoportban végeztük az iskolában, és 3 csoportban az óvodában.

Nyírparasznyán június 6-án körzeti csendes napon voltunk.

Énekkarunk több alaklommal szolgált az ünnepeken.

A gyermek istentiszteletek az elmúlt évben is 2 csoportban szerveződtek. Nagy öröm, hogy vasárnaponként a legkisebbek is közöttünk vannak. Az iskolásoknak Nyesténé Bodnár Zsuzsanna, óvodásoknak pedig feleségem tartja az alkalmakat. Nagy segítség ebben a szolgálatban Szőllősiné Tóth Erzsike és Klincsikné Simon Enikő.

Az elmúlt naptári évben több alkalommal közvetített gyülekezetünkből istentiszteletet az Európa Rádió nyíregyházi studiója.

A gyülekezet anyagi javainak könyvelésében Csaja Tiborné nyújt segítséget.

A diakónusi állást Erdei Judit töltötte be az elmúlt évben, aki ez év január 1-től már nincs közöttünk, más munkakörben végez szolgálatot. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy folytatódjon a cigányok és hátrányos helyzetűek közötti gyermekmisszió.

Péntekenként a cigány fiúknak tartunk összejövetelt 19.00-től.

Szombaton pedig a nagyifi alkalmait tartjuk.

Rendszeresen tartunk minden vasárnap 9.00-től istentiszteletet az Idősek Otthonában, melyre a lakókon kívül a környékről is ellátogat néhány gyülekezeti tagunk. Szerdán 14.00-től a nappali idősek klubjában tartunk bibliakört.

Augusztus 1-én búcsúztunk el az előző segédlelkészünktől, Bodnár Mátétól, aki azóta megházasodott, és a Besenyőd-Levelek-Magy gyülekezetekben, mint megválasztott lelkész végzi szolgálatát. Ugyancsak ezen a napon fogadtuk új segédlelkészünket, Andrássy Gergelyt, aki azóta is közöttünk szolgál.

III. Részletes program:

Januárban megtartottuk az egyetemes imahetet, a katolikus testvérekkel szép egyetértésben.

Tavasszal:

Tavasszal a böjti időszakban Nyírjákón voltunk evangélizációs estéken a nyírkércsiekkel. Emlékezetes és lelkileg meghatározó alkalmakat töltöttünk ott együtt. Öröm számunkra hallani arról, hogy a nyírjákói gyülekezet sok-sok ponton megelevenedett.

Igyekeztünk a család és beteglátogatásban is szolgálatot teljesíteni.

Konfirmandusokkal májusban a beregdaróci egyházi üdülőben készültünk a konfirmációra.

A konfirmandosok a konfirmáció délutánján színdarabot mutattak be.

Újra kedves alkalom volt a Pünkösd 2. nap délutáni családi nap, ahol a nyírjákói, nyírkércsi gyülekezeteket láttuk vendégül, ahol mintegy kétszázan voltunk együtt meghitt, örömteli testvéri közösségben. Aznap esti programunkat a debreceni nagytemplomi Éden zenekar koncertje tette még inkább emlékezetessé.

 Nyáron:

Bazár volt hittanosoknak a tanév befejezésével.

Öröm, hogy egyre többen vehetnek részt a gyülekezet fiataljai közül a Hejcén szerveződő nyári angol táborban.

Augusztusban majdnem 100 fővel töltöttük el a berekfürdői hetet, ahol örömmel fogadtuk be az újonnan csatlakozó családokat is.

Rendkívüli lehetőség volt az egyházmegye szervezésében az a gitártábor, ahol gyülekezetünkből négy fiatal vett részt segédlelkészünk vezetésével.

Augusztus 20-t, ökumenikus összefogással istentisztelet keretén belül ünnepelhettük.

 Ősszel:

Többszöri alkalommal meghatározó az iskolakezdő istentisztelet, ahol megáldjuk a tanévet kezdő gyermekeinket, és közöttük szolgálatot teljesítő felnőtteket. Ugyanezen a napon, augusztus 29-én indultunk biciklitúrára Baktalórántházára, amikor út közben a nyírkércsi templom hűvöse és a gyülekezet vendégszeretete fogadott bennünket.

Több alkalommal adott helyet gyülekezetünk a Nyírségi Református Egyházmegye lelkésztestületi és bizottsági üléseinek.

Erről a helyről szeretnék köszönetet mondani annak a népes számú férficsapatnak, akik a szintén az egyházmegye szervezésében kialakított Kontraszt kiállítás előkészítő munkálataiban komoly áldozatvállalással nyújtottak segítséget.

Szeptember 4-én a beteglátogató önkéntesek szakmai napján a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben néhány gyülekezeti tagunk vett részt.

Szeptember 25-én került sor a Kálvin évek kapcsán szervezett levelező verseny díjkiosztó ünnepségére a nyíregyházi sóstói falumúzeumban. Gyülekezetünkből 13 gyermek, illetve fiatal részesült jutalomban.

Jó szívvel gyűjtöttük és juttattuk el természetbeni és pénzbeli adományainkat a Nyíregyházi Magdaléneum lakóinak, közel 200.000 Ft összegben.

Örömmel vettünk részt a község által szervezett igen színvonalas október 23-i megemlékezésen. Büszkék vagyunk, hogy több gyülekezeti tagunkat a színpadon láthattuk.

November 13-án az egyházmegyei Kálvin kupa asztalitenisz versenyen öten voltak gyülekezetünkből jelen. Ugyanezen a napon a nyíribronyi gyülekezet meghívására népes csapattal vettünk részt az Éden koncerten.

November 20-án konfirmandusainkkal az apagyi egyházmegyei konfirmandus találkozón vettünk részt.

Örömmel szerveztük az újra beinduló Nyitott ajtó zenés délutánokat a közösségi házban. Ennek november 28-án volt az alkalma.

Közben nagy igyekezettel dolgozunk azon, hogy templom külső felújítás nyertes pályázata megvalósulhasson. Köszönetet mondunk az eddig beérkezett adományokért, és szeretettel várjuk a továbbiakat.

 Télen: December 4-én területi konfirmandus focikupa szintén a mi gyülekezetünkben talált helyet. Szervezője a nyírkércsi gyülekezet volt.

Gyönyörű alkalom volt december 12-én a besenyődi adventi zenés áhítat, amelyen büszkén láthattuk elbocsátott előző segédlelkészünket, lelkipásztori szolgálatában.

Kedves emlékek maradnak bennünk a karácsonyi ünnepkörből a családias ovis-advent (dec.19), valamint a szokásos ünnepi szolgálatok, kántálás, énekkar, színdarab: Amit az öreg tesz, az úgy van jól. Ebben az évben különleges lehetőséget kapott a gyülekezetünk azzal, hogy a Tiszalöki Büntetés végrehajtási Intézetben szolgálhattunk családi istentiszteleten néhány presbiter kíséretében. Harmincegy fővel zártuk az Óév esti vacsorán a mögöttünk levő esztendőt.

Honlapunk eleven, ajánlom: www.ramocsahazirefegyhaz.gportal.hu –köszönet Nyeste Ferenc presbiternek, és Andrássy Gergely segédlelkésznek, akik gondozzák, és az igehirdetéseket elhelyezik ott meghallgatható módon.

Kismamakörünk jól működik, kiemelkedő alkalma volt az adventi koszorúkészítés, amelybe mások is bekapcsolódtak.

Decemberben pedig tartós élelmiszergyűjtés a hajléktalanoknak.

Köszönet gondnoknak, presbitériumnak, kántornak, hitoktatóknak, énekkarosoknak, harangozónak, adminisztrátoroknak, karbantartási munkákkal segítőknek, támogatóknak, s minden testvérnek, akik figyelemmel és segítették Isten ügyét gyülekezetünkben.

Köszönet az áldozatos önkéntes munkákért, amiket karbantartás, szerelés és új dolgok beruházásánál adtak egyháztagjaink.

Kertművelést Tóth István egyháztagunk végezte áldozatos munkával és befektetéssel ellenszolgáltatás nélkül díjtalanul.

 1. Egyházközségünk anyagi életéről

Bevételek:

 1. Egyházfenntartói járulékok: 1.545500 Ft
 2. Perselypénzek: 1.254142 Ft
 3. Isten dicsőségére: 808.969 Ft
 4. Magdaléneumnak: 185000 Ft
 5. Harangdíjak: 95.500 Ft
 6. Felújítási alapra: 1.000000 Ft (2009. évről)
 7. Nyári gyülekezeti táborra: 2.213000 Ft
 8. Polgármesteri hivatal támogatása: 100.000 Ft
 9. Összesen: 12109374 Ft

Kiadások:

 1. Lelkészi fizetés: 1.080000 Ft
 2. Gyülekezeti tábor: 2.462715 Ft
 3. Igazgatási szükségletek: 171205 Ft
 4. Közüzemi költségek: (Templom, Gyülekezeti ház, Vendégház, Parókia) 1.667.239 Ft
 5. Egyéb kiadások (befizetési kötelezettségek, járulékok): 1.049168 Ft
 6. Összesen: 9.035.354 Ft

Templomfelújításra elkülönített összeg: 2.500.000 Ft

Maradvány: 574.020.- Ft

 1. Tervek a 2011. évre

Zsinati program alapján gyülekezetünkben is meghirdetjük az önkéntesség évét.

Berekfürdői gyülekezeti táborunk augusztus 7-től lesz.

A templomfelújítás közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Újra beadtunk egy pályázatot a gyülekezeti ház felújítására, illetve nyertes támogatásunk van a gyülekezeti és közösségi életprogramok továbbfejlesztésére.

Örömmel fogadjuk idén is a Koinónia Vendégház érkező lakóit!

Soli Deo Gloria!

Gaál Sándor lp.