1. Népmozgalmi adatok:

Temetések:

5 Férfi és 6 Nő halálozott el összesen: 11 fő

Keresztelések:

18 gyermek, 8 Fiút és 10 leányt kereszteltünk meg, összesen: 18 fő

Konfirmáció:

Összesen 5 Fiú és 3 lány konfirmált, összesen: 8 fő

Házasságkötésére 1 pár kérte Isten áldását.

Választók névjegyzékében 355 fő szerepelt.

  1. A gyülekezeti élet szokásos rendje:

 Hitoktatást 10 csoportban végeztük az iskolában, és 3 csoportban az óvodában.

Énekkarunk több alaklommal szolgált az ünnepeken valamint részt vett az egyházmegyei Énekkari Találkozón 2011. október 15-én Nyírbátorban.

A gyermek istentiszteletek az elmúlt évben is 2 csoportban szerveződtek. Nagy öröm, hogy vasárnaponként a legkisebbek is közöttünk vannak. Az iskolásoknak Nyesténé Bodnár Zsuzsanna hitoktató, óvodásoknak pedig Gaál Sándorné tiszteletes asszony tartja az alkalmakat. Nagy segítség ebben a szolgálatban Szőllősiné Tóth Erzsike és Klincsikné Simon Enikő.

 A gyülekezet anyagi javainak könyvelésében Csaja Tiborné és Nyeste Ferenc presbiter nyújt segítséget.

A diakónus szolgálat helyett beosztott lelkészi szolgálatát Andrássy Gergely végzi, aki 2011-ben letette lelkészi vizsgáját és lelkipásztorrá szentelték.

Péntekenként a cigányfiúknak tartunk összejövetelt 19.00-től.

Szombaton pedig az ifjúsági alkalmakat tartjuk.

Rendszeresen tartunk minden vasárnap 9.00-től istentiszteletet az Idősek Otthonában, melyre a lakókon kívül a környékről is ellátogat néhány gyülekezeti tagunk. Szerdán 11.00-től ugyanitt bibliaórát tartunk az időseknek, kedden 14.00-től pedig a nappali idősek klubjában.

Minden reggel fél 8-tól áhítatot tartunk, amelyre sokan vágyakoznak gyermekek és felnőttek egyaránt, várjuk az újabb csatlakozókat. 

III. Részletes program:

 Igyekeztünk a család és beteglátogatásban is szolgálatot teljesíteni.

Januárban megtartottuk az egyetemes imahetet, idén is a katolikus szolgatársakkal történhet mindez.

Januárban gyülekezetünk fiataljai vezetésével 2-án zenés áhítatot tartottunk a Közösségi Házban.

Február 6-án a Kontraszt Kiállítást több mint 30 fős csoportban látogattuk meg. Egy későbbi időpontban cigány fiatalokkal is megtettük ezt. Az előkészítésében és a folyamatos ügyelésben gyülekezetünkből 8 fő vállalt szolgálatot. Köszönet érte, hiszen 17.000. látogatója volt a kiállításnak.

Március 26-án 5 fővel voltunk a területi szervezésű gyülekezeti beteglátogatók szakmai napján Őrben.

 Konfirmandusokkal május 6-7-én a tivadari egyház üdülőben készültünk a konfirmációra más gyülekezetek fiataljaival együtt.

Májusban 21-én a Debrecen Füredi úti Gyülekezet kiránduló csoportját fogadtuk rövid időre. A konfirmáció 22-én volt, a konfirmáció délutánján: A kezek című bemutatót láthattuk a fiatalok előadásában.

Kedves alkalom volt a Pünkösd 2. nap délutáni családi nap, ahol a nyírkércsi és nyírjákói gyülekezetet is vendégül láttuk.

Tanév végén bazár volt hittanosoknak.

Az iskolai tanév befejezésével június 27-július 1 között 5 napos bibliai klubot szerveztünk, amelyen naponta átlagosan 40-50 gyermek jelent meg, a gyülekezetből több felnőtt segített a gyermekek ellátásában, felügyeletében.

5 fiatal vett részt a Hejcén szervezett angol táborban, s örömmel vettük, hogy gyülekezetünkből öten vettek részt berekfürdői gitártáborunkban is.

Biciklitúrát szerveztünk a fiatalokkal Szatmárban: Tivadar központtal augusztus 25-27 között.

A tanévkezdés előtti ünnepi istentiszteletet augusztus 28-án tartottuk, majd a szokásos biciklis kirándulásra idén is több mint 50 fővel mentünk el.

Szeptember 4-én az Európa Rádió gyülekezetünkből közvetíttette az istentiszteletet. A Presbiteri Tisztújítás jó rendben megtörtént, szeptember 18-i törvényes kezdéssel, a karácsony 2. napján tett presbiteri fogadalom zárásával.

Cigány fiatalok, családjaival 2 napos kirándulást szerveztünk Tivadarban. Október 9-én többen együtt lehetünk Veres Péter beiktatásán, Gáván.

Nagy lelki feltöltődést adott sokunknak az egyházmegyei evangélizáció Cseri Kálmán szolgálatával. Külön öröm, hogy október 23-án nálunk hirdette Isten Igéjét. November 6-án az Andrássy család szolgált énekkel és zenével és igehirdetéssel közöttünk. 5 fővel vettünk részt a Kálvin Kupa asztalitenisz versenyen, Apagyon. November végén közös adventi koszorúkészítés volt. December elején a Kölcsey TV- felvételt készített gyülekezetünkben, amit a karácsonyi műsorban közvetítettek. Konfirmandusainkkal december 10-én Nyírmeggyesen voltunk találkozón.

Karácsony előtt nagy sikere volt a mézeskalács készítésnek.

Karácsony 2 napján ifjaink a Láthatatlan színház rejtelmeibe vezettek be. Igen komoly üzenettel és élményekkel gazdagodhattunk. És jó volt asztalközösségben befejezni az elmúlt évet december 31-én.

Karácsony előtt keresztyén könyvvásárt szerveztünk.

 Honlapunk eleven, ajánlom: www.ramocsahazirefegyhaz.gportal.hu –köszönet Nyeste Ferenc presbiternek, Andrássy Gergely b.o. lelkésznek akik gondozzák- a vasárnapi igehirdetéseket ott meghallgathatók.

 Kismamakörünk jól működik, kiemelkedő alkalma volt az adventi koszorúkészítés, amelybe mások is bekapcsolódtak.

Decemberben pedig tartós élelmiszergyűjtés a hajléktalanoknak.

Köszönet gondnoknak, presbitériumnak, kántornak, hitoktatóknak, énekkarosoknak, harangozónak, adminisztrátoroknak, karbantartási munkákkal segítőknek, támogatóknak, s minden testvérnek, akik figyelemmel és segítették Isten ügyét gyülekezetünkben.

Köszönet az áldozatos önkéntes munkákért, amiket karbantartás, szerelés és új dolgok beruházásánál adtak egyháztagjaink.

Kertművelést Tóth István egyháztagunk végezte áldozatos munkával és befektetéssel ellenszolgáltatás nélkül díjtalanul.

Örülünk annak, hogy segédlelkészünkből beosztott lelkész, egyedülállóból házas lett, és kedves feleségével együtt várjuk születendő gyermekük érkezését.

 Külső dolgaink megújulása tekintetében óriási jelentősége van annak, hogy korábban elnyert MVH-s pályázatunk segítségével templomunk külseje megújult. Szeretnénk e helyen is megköszönni mindazoknak a munkáját, akik a pályázat gondozásában részt vettek, Klincsik Attilának a pontos munkáját. A kivitelezésben fáradozó Rózsép kft. munkáját, s akik a felújítás koordinálásban részt vettek. Ezt örökítette meg a 2012.évre készített egyházközségi falinaptárunk is, amit eljuttattunk minden református családnak.

 Az elmúlt év végének nagy eseménye, hogy a Presbitérium döntése alapján a községi Önkormányzattól átvettük az Idősek Otthona fenntartását, ehhez Istentől kérünk erőt és bölcsességet, hogy becsülettel Istennek tetsző módon végezhessük ezt a szolgálatunkat.

 

  1. Tervek a 2012. évre

 A külső megújulás után a templombelső kifestése vár ránk. Reménységünk az, hogy a testvérek áldozatvállalása eredményeként templomunk belseje is megszépülhet. Szeretettel kérjük és várjuk az ehhez szükséges adományokat, kisebb nagyobb összegeket egyaránt. Jó példa volt a parókiaépítéskor 2000-ben hogy többen kisebb részletekben, akár havonta eljuttatott adományaikkal segítették az építkezést.

Szülők Éve elnevezéssel hirdettük meg 2012.évi programjainkat.

Berekfürdői gyülekezeti táborunkat augusztusban szervezzük.

És gyülekezeti házunk állagáról sem, folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.

Soli Deo Gloria!

Gaál Sándor lp