1. Népmozgalmi adatok:

Temetések:

5 Férfi és 8 Nő halálozott el összesen: 13 fő

Keresztelések:

14 keresztelés volt, 6 Fiút és 8 leányt kereszteltünk meg,

Konfirmáció:

4 fiú és 6 lány konfirmált, összesen: 10 fő

Házasságkötésére 32pár kérte Isten áldását.

Választók névjegyzékében 320 fő szerepelt.

 

  1. A gyülekezeti élet szokásos rendje:

 Ebben az évben is a hitoktatást 8 csoportban végeztük az iskolában, és 2 csoportban, az óvodában. Annyi változással, hogy az állami törvények értelmében bevezetésre került felmenő rendszerben a kötelezően választhat hot és erkölcstan tantárgy, amelyre minden érintett református gyermeket beírattak a szülők. Erre a jövőben is szenteljünk komoly odafigyelést.

Énekkarunk az ünnepeken szolgált a templomi istentiszteleten, néhány férfi bekapcsolódott az Egyházmegyei Férfikórusba is Kántorjánosiban volt énekes szolgálatuk. Mi pedig Októberben Tiszavasvárian voltunk Egyházmegyei Énekkari Találkozón.

 A gyermek istentiszteletek az elmúlt évben is 2 csoportban szerveződtek. Nagy öröm, hogy vasárnaponként a legkisebbek is közöttünk vannak. Ebben a szolgálatban változatlanul Nyesténé Bodnár Zsuzsanna hitoktató, Gaál Sándorné tiszteletes asszony tartja az alkalmakat. Segítség volt ebben a szolgálatban Szőllősiné Tóth Erzsike és Klincsikné Simon Enikő szolgálata. Két munkatársunk: Andáné Petró Anita és Nyesténé Bodnár Zuszsanna a DRHE Hitoktató kiegészítő egyetemi alapszakot végzik, Popovics Enikő pedig az egyetem 1. éves nappalis hallgatója.

 A gyülekezet anyagi javainak könyvelésében Csaja Tiborné és Nyeste Ferenc presbiter nyújt segítséget.

Presbitereink egyetértésben végzik a testületi munkát, december végén felemelő érzés volt velük és házastársaikkal tölteni a Presbiterek Délutánját a gyülekezetben és az Idősek Otthonában.

 A mögöttünk levő évben Paczári András segédlelkész, szép eredménnyel letette az egységes lelkészképesítő vizsgát Budapesten, most pedig a DRHE nappali szakos doktorandusz hallgatója. Örömmel fogadtuk VI. évesként augusztustól: Kállai Imrét és feleségét Krisztinát, kislányukkal Eszterkével együtt.

Pénteken 10-kor bibliaórát tartunk a Segítőházban.

Péntekenként a cigányfiúknak folyamatosan tartunk összejövetelt 19.00-től.

Szombaton pedig az ifjúsági alkalmakat tartjuk 18.00-tól.

Vasárnap 9.00-től istentiszteletet az Idősek Otthonában, melyre a lakókon kívül a környékről is ellátogat néhány gyülekezeti tagunk. Szerdán 11.00-től ugyanitt bibliaórát tartunk az időseknek, kedden 14.00-től pedig a nappali idősek klubjában.

Minden reggel fél 8-tól áhítatot tartunk amelyre, örömünkre sokan vágyakoznak gyermekek és felnőttek egyaránt, várjuk az újabb csatlakozókat.

 III. Részletes program:

 A család és beteglátogatásban folyamatosan végeztük szolgálatunkat.

Januárban megtartottuk az egyetemes imahetet, idén is a katolikus szolgatársakkal történhet mindez a jövő héten, január 20-től a szokásos rendben.

Az év programjait a Hitvallás Éve cím alatt szerveztük: a Heidelbergi Káté 475. évfordulója alkalmából. Így került bevezetésre a vasárnap délelőtti istentiszteleten 1-1 úrnapi kérdés és felelt felolvasása.

 Konfirmandusokkal idén is részt vettünk a tivadari egyház üdülőben készültünk a konfirmációra más gyülekezetek fiataljaival együtt.

A konfirmáció napjának délutánján: a fiatalok előadásában egy rövid jelenetet láthatunk.

Kedves alkalom volt a Pünkösd 2. nap délutáni családi nap, ahol a nyírkércsi és nyírjákói gyülekezettel a nyírkércsi gyülekezet vendéglátását élezhettük.

Tanév végén megszerveztük a szokásos bazárt hittanosoknak. Az iskolai tanév befejezésével június közepén 5 napos bibliai klubot szerveztünk, amelyen naponta átlagosan 60 gyermek jelent meg, a gyülekezetből több felnőtt segített a gyermekek ellátásában, felügyeletében.

6 fiatal vett részt a Hejcén szervezett angol táborokban.

Sok-sok áldást kaptunk a 101 fős részvétellel megtartott többgenerációs táborunkban Berekfürdőn augusztus elején.

 A tanévkezdés előtti ünnepi istentiszteletet szeptember 1-én, augusztus 25-án a szokásos biciklis kirándulásra idén is nagy csapattal mentünk el Nyírkércsen át Baktalórántházára. Nyár elején szép létszámmal voltunk Nyírkércsen Csonka Tibor beiktatásán, majd ősszel a fentebb említett egyházmegyei énekkari találkozó mellett Tiszanagyfaluban voltunk Andrássy Gergely volt segéd és beosztott lelkészünk ünnepélyes beiktatásán.

 Konfirmandusaink december elején Nyírbátorban voltak egyházmegyei találkozón.

2 fővel vettünk részt a Kálvin Kupa felnőtt asztalitenisz versenyen, Apagyon. November végén közös adventi koszorúkészítés volt.

Karácsony 2. napján ifjaink színdarabjában gyönyörködhettünk. Igen komoly üzenettel és élményekkel gazdagodhattunk. És jó volt asztalközösségben befejezni az elmúlt évet december 31-én. Decemberben megtartottuk az Ovis Adventet nagy érdeklődéssel vettek részt rajta. Gyülekezetünk részt vett a községi ünnepélyeken, külön öröm számunkra, hogy változatlanul október 23-án színvonalas színdarabbal emlékezett községünk a forradalomra. Szenteste pedig népes csoporttal kántálhattunk együtt.

 Ebben az évben hűséggel végeztük feladatunkat a Nyírségi Napfény Idősek Otthona fenntartását, törekedtünk a biztonság folyamatos fenntartására és szép fejlesztések is történtek. Köszönetet mondok ifj. Vári Zoltán intézményvezetőnek és a dolgozóknak, a gyülekezetből pedig kiemelten Asztalos András gondnoknak, aki rendszeresen részt vesz a vasárnap reggel 9-kor kezdődő istentiszteleten az otthon lakóival együtt.

 Internetes Honlapunk folyamatosan frissül, ajánlom: www.ramocsahazirefegyhaz.hu –köszönet Lukács Mihály presbiternek, aki napi szinten frissíti és tartja karban a gyülekezet honlapját, így a reggeli áhítatok és a vasárnapi igehirdetéseket ott is meghallgathatók.

 Kismamakörünk jól működik, bekapcsolódhattak az adventi koszorúkészítésbe. Decemberben pedig tartós élelmiszergyűjtés a hajléktalanoknak. Magdaléneumnak adományainkat mintegy 200.000.-FT értékben juttathattuk el 2013-ban.

 Köszönet gondnoknak, presbitériumnak, kántornak, hitoktatóknak, énekkarosoknak, harangozónak, adminisztrátoroknak, karbantartási munkákkal segítőknek, támogatóknak, s minden testvérnek, akik figyelemmel kísérték és segítették Isten ügyét gyülekezetünkben.

Köszönet az áldozatos önkéntes munkákért, a kertművelést Tóth István egyháztagunk végezte áldozatos munkával és befektetéssel ellenszolgáltatás nélkül.

 Külső dolgaink megújulása tekintetében óriási jelentősége van annak, hogy korábban eltervezett álmunk megvalósult a templombelső felújításával, amelyet a gyülekezet javarészt önerőből, adakozásból végezhetett el. A templomfűtés beruházását a holland testvérgyülekezet segítette. Szakmunkával: Ragányi Róbert és munkatársai segítettek, a világítás minden részletét pedig Popovics Lajos és Nyeste Ferenc presbiterek vállalták és végezték, a hangosítás korszerűesítésével együtt. Majd pedig többekkel együtt zártuk a nagytakarítással felújítási unkánkat.

Többen szépen adakoztak már erre a célra, Isten áldja meg odaadott adományainkat.

A 2013.évre készített egyházközségi falinaptárunkat a több alkalommal kiadott Magvetés gyülekezeti újságunkkal együtt eljuttattunk minden református családnak.

 

  1. Tervek a 2014. évre

 A külső megújulást folytatjuk: a hátsó sövénysor kiirtásra került és újratelepítjük, hasonlóan a templom oldalsó bejárata mellett már elültetésre került az új sövénysor, elterveztük az utcafronti kerítés festését.

Folytatjuk a Hitvallás Éve programunkat, s a parlamenti, majd európai uniós választások után ősszel kerül sor a Református Egyházban a vezetők tisztsége lejárta miatt választásokra.

Berekfürdői gyülekezeti táborunkat augusztus 3-8 között szervezzük.

Május 24-én Debrecenben lesz a Református Világtalálkozó.

És gyülekezeti házunk állagáról sem feledkezünk meg, folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.

 Soli Deo Gloria!

 

Gaál Sándor

lelkipásztor

 

Néhány kiemelt fontosságú adat a gyülekezet gazdálkodásából:

  1. 2013-ban 320 fő alkotta Választók Névjegyzékét, most az előtérben a harmóniumon kifüggesztve láthat, kérjük, hogy ellenőrizzék a helyességét.
  2. 2.      Bevételek:

Persely:           1.405.700.-

Egyházfenntarói járulék: 1.637.000.-

Isten dicsőségére:       1.111.255.-

Templomfelújításra 2013-ban 2 MFt érkezett

Berekfürdői Tábor:    2.417.000.-

  1. 3.      Kiadások:

Személyi szükségletek, fizetés és járulékai: 2.328.280.-

Berekfürdői Tábor:    2.422.763.-

Templombelső felújítás: közel 6 MFt.

Igazgatási kiad.: 328.873.-

Épületek fenntartási ktg.: 2.077.476.-

 

Gyül.: összebevétel:  21.626.210.-

           összkiadás:     19.815.345.-

Maradvány: 1.810.865.-Ft

 

Idősek Otthona Gazdálkodása: 139.090.800.-